İdari Birimler »   
  Kalite-Eğitim-Enfeksiyon Birimi
     Kalite Birimi
         Komiteler ve Ekipler
         2014 Yılı 2. Özdeğerlendirme Planı
         Birim Kalite Sorumluları
         İyi Uygulama Örnekleri
         Uyum Rehberi
         Kalite Birimi Çalışanları
     Eğitim Birimi
         Eğitim Birimi Çalışanları
     Enfeksiyon Birimi
         Enfeksiyon Birimi Çalışanları
     Verimlilik Birimi
         Verimlilik Birimi Çalışanları
  Arşiv
  Atölye
  Ayniyat
  Bilgi Sistemi Merkezi
  Döner Sermaye
  Faturalama Birimi
  Elektrik Atölyesi
  Güvenlik Birimi
  İmza Onay Odası
  İnsan Kaynakları Birimi
  İstatistik
  Maaş
  Mhrs
  Muhasebe
  Santral
  Satın Alma
  Sivil Savunma
  Sosyal Hizmet Birimi
  Tahakkuk
  Teknik Atölye
  Tig Birimi
  Yazı İşleri Birimi

Akgün Yazılım © 2014