Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyoloji

Güncelleme Tarihi: 04/06/2018

KLİNİĞE ULAŞIM

POLİKLİNİKLER B BLOK ZEMİN KAT

YATAKLI SERVİSLER B BLOK 1. KAT

ANJİO ÜNİTELERİ B BLOK 1. KAT

YOĞUN BAKIM  B BLOK 1. KAT

KLİNİKTE ÇALIŞAN HEKİMLER                                                    

MEHMET NAİL BİLEN                    

ZEYNEP ULUTAŞ KURNAZ             

FİKRET KELEŞ                               

ÇETİN MİRZAOĞLU                     

ONUR TAŞAR                                 

ÖZLEM SEÇEN GÜNDOĞDU        

KORAY KALENDEROĞLU              

SERHAT EMRE ŞENTÜRK              

MÜCAHİD YANILMAZ                     

DÜZGÜN KARAŞ                            

KLİNİKTE YAPILAN İŞLER

Kliniğimizde poliknik , transtorasik ekokardiyografi , trans özefajiyal eko kardiyografi (TEE) , ritim holter , efor testi , Tansiyon holter  tetkikleri yapılmaktadır.

Tanısal koroner anjiografi , koroner balon ve stent tedavi işlemleri kalp kapak darlık girişimleri , bacak ve böbrek  atar damar tıkanıklıkları , kalp Deliklerinin ameliyatsız şemsiye yöntemi ile kapatılması , şah damarı tıkanıklıklarının açılması aort damarındaki genişlemelerin stent ile tedavisi gibi  müdahaleler  yapılmktatır.

Kliniğimizde ayaktan hastalar poliklinikte değerlendirilmekte olup , tanısal veya girişimsel tedavi işlemleri için anjio randevusu verilmektedir.

5 kardiyoloji poliklinik odası (+ 1 Harput semt polikliniği )

10 yataklı koroner yoğun bakım.

39 yataklı kardiyoloji servisi (1 vip) odamız.

2 anjiografi ünitesi.

1 TEE (TRANS ÖZEFAJİYAL EKOKARDİYOGRAFİ) ODAMIZ.    

KARDİYOLOJİ KLİNİK GİRİŞİ


KARDİYOLOJİ SERVİSİ

KARDİYOLOJİ SERVİS ODASI
Koroner anjiografi ünitesi


Koroner anjiografi odası